Energiescan / Energieaudit

Peritas biedt particulieren of bedrijven die dit wensen een individuele energiedoorlichting aan. De scan start met een analyse van de facturen van het energieverbruik. Hieruit zijn reeds een aantal interessante gegevens af te leiden : is de prijs die u voor elektriciteit, gas of stookolie betaalt marktconform? Is het volledige verbruik en vermogen wel te verklaren? Zijn er vermogenpieken of sluipverbruiken die vermeden kunnen worden?

Daarnaast worden de technische installaties aan een eerste kritische inspectie onderworpen : is de gebruikte technologie nog up-to-date? Zijn de gebruikte vermogens correct? Welke investeringen zijn er mogelijk? ...

COURANTE TECHNIEKEN DIE AAN BOD KOMEN

 • De verlichtingsinstallatie : is een vervanging door armaturen met elektronische ballasten rendabel?
 • De verwarmingsinstallatie : dient u aan een vervanging van de ketel door een condensatieketel te denken? Is de sturing van de verwarming logisch? Of dient u zelfs de wijze van verwarmen te herzien?
 • Isolatie : brengt extra dakisolatie op? Is dubbel glas vervangen rendabel?
 • Perslucht : is de overstap naar een frequentiegestuurde compressor interessant? Is de aanzuiglucht niet te warm of is de luchtdruk niet te hoog voor de toepassing?
 • Koeling : wordt er efficiënt gekoeld? Hoe lang kan ik nog met de huidige koelmiddelen verder werken?
 • Elektromotoren: Wat is de terugbetalingstermijn van een hoogrendementsmotor.
 • Hernieuwbare energie : heeft u genoeg afvalhout om een houtketel te overwegen?
 • ...

Na een energiescan heeft het bedrijf een duidelijk beeld van waar de prioriteiten dienen te liggen wanneer er beslist wordt om het energieverbruik aan te pakken (en van wat er haalbaar kan zijn).

WAT MAG U VAN ZO'N SCAN VERWACHTEN?

Een eerste schatting van mogelijke besparingen en investeringskosten. Hierdoor krijgt u een beeld van het rendement van potentiële energiebesparende ingrepen.

Een overzicht van mogelijke subsidies.

SUBSIDIE THEMATISCH ADVIES

Op basis van de resultaten van de eerste energiescan bepaalt het bedrijf - in samenspraak met de opsteller van de energiescan - of het wenselijk en nuttig is dat het eerste advies gevolgd wordt door een grondige studie van een specifiek energiethema. Deze studie dient te worden uitgevoerd door specialisten van onafhankelijke energieadviesbureaus.

Dit thematisch advies wordt door het Agentschap Ondernemen financieel gesteund voor 50% van de kost (excl. BTW) te subsidiëren (met een maximale subsidie van 5.000 euro).

Het extern adviesbureau kan vrij gekozen worden. Wel mag het zelf geen leverancier van energietechnologie zijn en dient de studie te worden uitgevoerd conform de minimale inhoud van het extern advies.

CRITERIA VOOR ADVIES

Om in aanmerking te komen voor een tussenkomst voor het extern advies, dient de aanvrager te voldoen aan volgende criteria :

 • Ofwel voldoen aan de Europese definitie van een KMO
 • Ofwel
  • minder dan 250 werknemers tellen op de site waarvoor steun aangevraagd wordt
  • en een jaarlijks energieverbruik van minder dan 25.000.000 kWh hebben
 • Niet actief zijn in de landbouwsector
 • Zich als begunstigde van een overheidssubsidie houden aan de Europese ‘de minimis'-regeling
 • De subsidie voor het thematisch advies niet cumuleren met steun verkregen via de KMO-portefeuille of andere maatregelen zoals opgesomd onder
 • Akkoord gaan met de algemene werkwijze voor het inwinnen van een thematisch advies bij de uitvoering van het project ‘REG in KMO's'

Voor meer info en/of een offerte, aarzel niet om ons te contacteren.

Werken bij Peritas?

Peritas zoekt mensen met ervaring in energieprojecten, veiligheidscoördinatie en/of technieken (HVAC, elektriciteit), die graag deel uitmaken van een ambitieus en dynamisch team. Wij hebben mogelijkheden voor zowel ingenieurs als technische bachelors.

Bezorg ons je kandidatuur via e-mail of via het contactformulier, we nemen vervolgens contact met u op om dit te bespreken.