EPB Verslaggeving Vlaanderen

Elke nieuwbouwwoning, verbouwing & uitbreiding waarvan de bouwvergunning aangevraagd is na 1 januari 2006 moet voldoen aan de opgestelde EPB normen. Concreet wil dit zeggen dat de woning dient te voldoen aan bepaalde eisen zoals isolatie, energieverbruik, ventilatie,...

Minstens 8 dagen voor de werkzaamheden starten moet de EPB-verslaggever een startverklaring indienen bij het VEA, het Vlaams Energie Agentschap. Bij voltooiing van de werken, zal het EPB verslag ingediend worden bij het VEA.

Op basis van de digitalen plannen bezorgen we u snel een offerte aan een scherpe prijs! Onze prijzen zijn afhankelijk van de aard van de werken (verbouwing, nieuwbouw) en de grootte van het project.

WAARUIT BESTAAT DEZE DIENST?

ONTWERPEVALUTATIE

Wij maken op basis van de geleverde plannen een voorcalculatie met een uitgebreid verslag over het 
E-&K-peil en de ventilatievoorzieningen met eventueel aanvullend advies. Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen (woning, kantoor en school) vanaf januari 2014 moeten een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen, wij bekijken met u welke techniek(en) de voorkeur geniet(en) voor uw project.

Wilt u een lager E-peil behalen dan het maximaal toegelaten E-peil? Ook hierbij helpen wij u verder en adviseren u welke materialen, installaties,... er dienen gebruikt te worden. De resultaten van de ontwerpevaluatie worden door ons tevens getoetst aan de huidige premies die gegeven worden voor een laag E-peil.

STARTVERKLARING

De startverklaring dient minstens 8 dagen voor de start van de werken ingediend te worden bij de Overheid. Dit is een eerste kennisgeving aan de Vlaamse overheid dat de werken van start gaan, en of het ontwerp al dan niet voldoet aan de EPB-normen.

ADVIES TIJDENS BOUWPROCES

Peritas blijft doorheen het volledige bouwproces een aanspreekpunt voor vragen en knelpunten en proberen steeds een geschikte oplossing te formuleren. Wenst u een zonneboiler, warmtepomp of PV-panelen t e installeren? Wij berekenen voor u de winst op uw E-peil en eventuele premies die u hiervoor kan verkrijgen.

BLOWERDOOR TEST

Mogelijk kan na afwerking van de woning door Peritas een blowertest uitgevoerd worden. Deze test kan uw E-peil aanzienlijk verlagen, afhankelijk van de luchtdichtheid van uw woning. In vele gevallen betaalt deze test zich terug door winst in het E-peil en de premies die men ontvangt bij een laag E-peil, meer info over deze premies vindt u elders op deze pagina. Daarnaast kunnen luchtlekken gedetecteerd worden waarlangs op een ongecontroleerde manier lucht –en dus warmte- verloren gaat. Deze luchtlekken zijn doorgaans eenvoudig op te lossen, waardoor uw energieverbruik verlaagd wordt. Wij raden elke bouwheer aan deze test te laten uitvoeren. 

OPMAAK ENERGIECERTIFICAAT

Ten laatste 6 maanden na de oplevering van de werken wordt het EPB verslag ingediend bij het Vlaams Energie Agentschap. Hierna wordt een energieprestatiecertificaat ‘nieuwbouw’ opgemaakt, waarin een kengetal vermeld staat dat een indicatie geeft van de energiezuinigheid van uw woning.

PREMIES / SUBSIDIES VOOR ENERGIEBESPARING IN VLAANDEREN

Een volledig overzicht van alle subsidies / premies die momenteel verkrijgbaar zijn voor verbouwingen en nieuwbouw projecten vind u hier: premies 

Voor meer info en/of een offerte, aarzel niet om ons te contacteren.

Werken bij Peritas?

Peritas zoekt mensen met ervaring in energieprojecten, veiligheidscoördinatie en/of technieken (HVAC, elektriciteit), die graag deel uitmaken van een ambitieus en dynamisch team. Wij hebben mogelijkheden voor zowel ingenieurs als technische bachelors.

Bezorg ons je kandidatuur via e-mail of via het contactformulier, we nemen vervolgens contact met u op om dit te bespreken.