Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf. Het al dan niet toepassen van de veiligheidscoördinatieverplichting hangt uitsluitend af van het aantal aannemers dat tussenbeide komt in de verwezenlijking van het bouwwerk.

Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.

WIE OF WAT IS DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR?

De veiligheidscoördinatoren van Peritas zorgen ervoor dat het supplementair risico dat ontstaat als gevolg van de interactie van verschillende aannemers wordt ingedijkt. U heeft dus iemand nodig met ervaring en beroepskennis.

WIE STELT DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR AAN?

Voor de veiligheidscoördinatie op werven kleiner dan 500 m² wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door:

  • De architect
  • De aannemer bij afwezigheid van een architect
  • De opdrachtgever indien die werkgever is

Bij de veiligheidscoördinatie op werven groter dan 500 m² dient de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan te stellen.

WAT OMVAT DE SAMENWERKING MET PERITAS OP HET VLAK VAN VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE?

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE IN DE ONTWERPFASE

Voor de start van de werken stelt Peritas een gezondheids- en veiligheidsplan op. Zo kunnen aannemers deze info verwerken in hun lastenboeken.

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE TIJDENS DE WERKEN

Regelmatige controles op de werf verhogen de veiligheid en worden bijgehouden in een coördinatiedagboek.

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE NA DE WERKEN

Peritas maakt een postinterventiedossier dat de voor de veiligheid en de gezondheid nuttige elementen bevat waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk.

WANNEER HEB IK EEN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR NODIG?

Er is een veiligheidscoördinator nodig als u gedurende de looptijd van uw bouwproject meer dan één aannemer op de werf nodig hebt.

Let hierbij op: een leverancier van bouwmaterialen of van stortklaar beton wordt ook beschouwd als een aannemer. Ook de bedrijven die de nutsvoorzieningen aansluiten worden aanzien als aannemers.

 

Voor meer info en/of een offerte, aarzel niet om ons te contacteren.

Werken bij Peritas?

Peritas zoekt mensen met ervaring in energieprojecten, veiligheidscoördinatie en/of technieken (HVAC, elektriciteit), die graag deel uitmaken van een ambitieus en dynamisch team. Wij hebben mogelijkheden voor zowel ingenieurs als technische bachelors.

Bezorg ons je kandidatuur via e-mail of via het contactformulier, we nemen vervolgens contact met u op om dit te bespreken.